Gå til innhold

På flyttefot …

søndag 13 juni 2010

Etter en tids uttesting er tiden kommet for å flytte EndNote-bloggen over til HIGs wordpress-plattform. Fra og med i morgen, mandag 14. juni, blir den bloggen du nå er på ikke lengre oppdatert. Jeg planlegger å slette endnoteinnlandet.wordpress.com i løpet av 2-3 måneder.

Er du fortsatt interessert i å følge med på det på det jeg skriver om EndNote, må du bli med over til den «nye» bloggadressen: http://blog.hig.no/endnote/. Her finner du de nye blogginnleggene – og alle de gamle – samt de nødvendige RSS-abonnementene.

Takk til dere som har lest og kommentert blogginnleggene!  Størst takk går likevel til WordPress for et fantastisk verktøy og tjeneste!

Reklamer

Introduksjon til EndNote

fredag 4 juni 2010

Jeg har endelig fått lagt ut en kort videointroduksjon (ca. 5 min) for EndNote. Den er ment som en innledning for de som ønsker å lære seg EndNote, og jeg ber studenter og ansatte som skal ha opplæring i EndNote om å se gjennom videosnutten i forkant av opplæringen/kurset. Jeg har også laget tre deler til, men disse har jeg foreløpig valgt å ikke legge ut da jeg ikke er helt fornøyd med kvaliteten. Men studenter og ansatte som kommer på kurs i EndNote til høsten vil få utdelt en CD med hele videoopplæringen for EndNote. Gi meg gjerne tilbakemelding hvis du har forslag til forbedringer!

Nye visningsstiler, importfiltre og “connection files”

tirsdag 25 mai 2010

Thomson Reuters har lansert nye og oppdaterte visningsstiler, importfiltre og “connections files” til EndNote (http://www.endnote.com/pr-cont-april10.asp). Sørg for å ta kopi av filene som er viktige og lagre dem med et genuint navn. De nye filene vil nemlig overskrive eldre filer med samme filnavn.

Man kan laste ned individuelle filer eller “hele pakka”. Filene kommer i form av en ZIP-fil. Når ZIP-fila er lastet ned til pc’en/mac’en, må man pakke ut og legge filene til riktig mappe i EndNote-katalogen. Visningsstilfilene (out-put styles) skal ned i mappa “Styles”, importfiltrene skal ned i mappa “Filters” mens “connections-filene” skal ned i mappa “Connections”. EndNote-mappene ligger som regel på C:\Program Files\EndNote hvis du bruker Windows XP, eller eller Harddrive:Applications:EndNote hvis du bruker Mac OS X.

Husk at EndNote blir tregere hvis du laster inn alle filene. Last derfor bare ned de filene du virkelig trenger.

Visningsstiler for Høgskolen i Gjøvik i EndNote Web

tirsdag 18 mai 2010

Ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for helse, omsorg, sykepleie (HOS), benyttes en variant av Harvard når studentene leverer sine studentarbeider. Vi har laget en visningsstil for EndNote som er tilpasset avdelingens krav, og nå er denne visningsstilen også tilgjengelig via EndNote Web hvis du er innlogget via HIGs pc-nettverk. Vi har kalt visningsstilene HIG_Harvard (norsk versjon) og HIG_Harvard_english (engelsk versjon), og du finner dem under Format, Bibliography, Bibliographic style.

Endringer i EndNote Web

tirsdag 18 mai 2010

Thomson Reuters melder at det nylig ble gjort noen oppgraderinger i EndNote Web. Nå er det mulig å sortere referansene etter «times cited», «date added» og «date modified». Det er også mulig å se hvilken gruppetilhørighet de enkelte referansene har. Antallet referanser du kan overføre mellom EndNote Web og Endnote på pc’en er økt til 10 000.  Også lagringsfunksjonen er forbedret.

Nye importfiltre og “connection files”

søndag 18 april 2010

Thomson Reuters har lansert nye og oppdaterte importfiltre og “connection files” for EndNote (http://www.endnote.com/pr-cont-mar10.asp). Sørg for å ta kopi av filene som er viktige og lagre dem med et genuint navn. De nye filene vil nemlig overskrive eldre filer med samme filnavn.

Man kan laste ned individuelle filer eller “hele pakka”. Filene kommer i form av en ZIP-fil. Når ZIP-fila er lastet ned til pc’en/mac’en, må man pakke ut og legge filene til riktig mappe i EndNote-katalogen. Importfiltrene skal ned i mappa “Filters” mens “connections-files” skal ned i mappa “Connections”. EndNote-mappene ligger som regel på C:\Program Files\EndNote hvis du bruker Windows, eller eller Harddrive:Applications:EndNote hvis du bruker Mac OS X.

Husk at EndNote blir tregere hvis du laster inn alle filene. Last derfor bare ned de filene du virkelig trenger.

EndNote Web

torsdag 8 april 2010

EndNote har lagt ut en utmerket videoinstruksjon for EndNote Web. Den er omfattende, men oppdelt i sekvenser som gjør det mulig å fokusere på de delene man er mest interessert. Instruksjonsvideoen finner du her: http://www.endnote.com/training/tutorials/enweb2/English/EndNote_Web-English/EndNote_Web.asp