Skip to content

Ta sikkerhetskopi – for sikkerhets skyld

mandag 5 april 2010

Hvis du ikke lagrer EndNote-biblioteket og den tilhørende datamappa på en server hvor det jevnlig tas sikkerhetskopi, vil jeg anbefale at du jevnlig tar sikkerhetskopi av bibliotekfila (EndNote-biblioteket) og den tilhørende datamappa.

Fremgangsmåten er som følger: I EndNote velger du File, Compressed Library, Create. Ta stilling til om du vil inkludere bibliotekets fulltekstartikler (”File Attachments”) eller ikke. Du kan også lage sikkerhetskopi av deler av biblioteket/grupper.

Klikk på Next og nå vil du få opp en vanlig ”lagre som” boks. Bestem deg for hvor sikkerhetskopien skal lagres, og gi fila et navn (for eksempel Mindatabase_backup_mars2010). Sikkerhetskopien skiller seg fra de vanlige biblioteksfilene ved at de har en annen filending (.enlx i motsetning til .enl) og et annet ikon.

Ønsker du å åpne en sikkerhetskopi, gjøres dette enkelt ved File, Open, Open Library. EndNote vil da åpne biblioteksfila og pakke ut datamappa.

Takk til NTNUs støttesider for EndNote. Se også https://endnoteinnlandet.wordpress.com/2006/04/02/husk-a-ta-kopi-av-endnote-filene/

Reklamer

Mac og CWYW-funksjonen

søndag 28 mars 2010

I det siste har jeg fått flere henvendelser fra Mac-brukere som har opplevd at Cite-While-You-Write-kommandoene ikke er tilgjengelig under Verktøy-menyen i Word 2008/2004. På EndNotes FAQ-sider (http://www.endnote.com/support/faqs/cwyw/faq1.asp#macENX3) finnes det en grei forklaring. Her er to ulike måter beskrevet, og jeg anbefaler å følge den første og enkleste. Før du begynner må du sørge for å ha installert minmum SP1 (12.1.X) for Word 2008. Husk også at Word må være lukket for at endringene du utfører skal ha noen funksjon.

Nye visningsstiler

fredag 26 mars 2010

Thomson Reuters har lansert nye og oppdaterte visningsstiler for EndNote (http://www.endnote.com/pr-cont-feb10.asp). Sørg for å ta kopi av filene som er viktige og lagre dem med et genuint navn. De nye filene vil nemlig overskrive eldre filer med samme filnavn.

Man kan laste ned individuelle filer eller “hele pakka”. Filene kommer i form av en ZIP-fil. Når ZIP-fila er lastet ned til pc’en/mac’en, må man pakke ut og legge filene til riktig mappe i EndNote-katalogen. Visningsstilfilene (out-put styles) skal ned i mappa “Styles”. EndNote-mappene ligger som regel på C:\Program Files\EndNote hvis du bruker Windows, eller eller Harddrive:Applications:EndNote hvis du bruker Mac OS X.

Husk at EndNote blir tregere hvis du laster inn alle filene. Last derfor bare ned de filene du virkelig trenger.

Betydelige forskjeller

tirsdag 2 februar 2010

Index Medicus-fila fra University of Queensland som jeg lasta ned i dag besto av 10 222 tidsskriftnavn med forkortelser. Til sammenligning inneholder tekstfila medical.txt, som kommer med EndNote X3, 8 907 tidsskriftnavn med forkortelser.

Forkortelser av medisinske tidsskriftnavn og EndNote

tirsdag 2 februar 2010

Blant tidsskrifter, særlig innen sykepleie og medisin, er det ulik praksis når det gjelder formen på tidsskriftnavn i litteraturlista. Enkelte tidsskrifter vil ha fullt navn, andre krever tidsskriftnavnet forkortet. Jeg har skrevet om dette tidligere:

Når tidsskriftnavn innen sykepleie og medisin skal forkortes er det ikke uvanlig at det gis beskjed om at forkortelsene skal være i henhold til Index Medicus. Index Medicus-forkortelser er kortformen på tidsskriftnavn brukt/analysert i Medline/PubMed databasen.

Jeg har lett litt etter en liste med Index Medicus-forkortelser for tidsskriftnavn, og heldigvis var det noen som hadde tatt på seg jobben. På hjemmesiden til Universitetet i Queensland vedlikeholder de en slik lista, og selve lista kan lastes ned herfra: http://www.library.uq.edu.au/endnote/journal_terms.html

Universitetet i Queensland har dessuten laget en utmerket side (på engelsk) som forklarer fremgangsmåten når du skal bruke forkorta tidsskriftnavn. Så i stedet for at jeg skal gjøre den jobben en gang til, kan du klikke her: http://www.library.uq.edu.au/endnote/medical_journal_titles_9.html

Importproblemer

lørdag 30 januar 2010

På EndNotes hjemmeside snublet jeg over et et for meg nytt og merkelig problem. Ved import av referanser til EndNote – fra og med versjon 8 til og med versjon X2 – vil data i år-feltet (year field) bli «blanket» ut hvis dataene er «2010» eller høyere. Problemet gjelder altså ikke EndNote X3. Har du mulighet til å oppdatere til X3 så anbefaler vi det. Hvis ikke så kan du finne lenker til oppdatering og løsninger for å minimere problemet her: http://www.endnote.com/support/Faqs/Import/faq20.asp

Litt om EndNote Web

lørdag 30 januar 2010

De siste dagene har jeg utforsket EndNote Web – som er EndNotes webaserte tjeneste rettet mot studenter og forskere som har bruk for et referansehåndteringsprogram i forbindelse med skriving av fagtekster. Og bare så det er sagt, denne versjonen av EndNote er ganske praktisk til sitt bruk. Men, for de som er vant til å jobbe med den vanlige versjonen av Endnote, vil nok en web-basert tjeneste oppleves som treg og omstendig. Men, særlig for studenter og forskere som jobber sammen og har behov for et felles bibliotek med referanser er EndNote Web et utmerket verktøy.

EndNote Web har alle de sentrale funksjonene som du kjenner fra pc- eller mac-versjonen av EndNote. Du kan importere referanser fra ulike baser, du kan eksportere referanser, du kan opprette, ordne og sortere referansene i ulike mapper og du kan benytte Cite While You Write funksjonen for å sette referanser inn og generert litteraturlister i Word-dokumentet. Ulempen er at du trenger tilgang til nettet for å bruke tjenesten, og at alle prosesser går tregere fordi du jobber mot en server som skal oppdateres. Fordelen er at du lett kan dele mapper og tilhørende referanser med kolleager på et grei og lettvint måte, og dermed kommer du forbi problemet med at EndNote først og fremst er et en-bruker program.

Mer informasjon og lenke til registrering og pålogging for EndNote Web finner du her: http://www.endnoteweb.com/